Emerging Trends Advisors ประกาศสำคัญ! Emerging Trends Advisors การแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ อ่านตอนนี้

Level 18, Park Ventures Ecoplex,
57 Wireless Road, Bangkok,
Thailand 10330

ETA | รายงานความเป็นไปได้ของการรับประกันการเช่า

เรามีความมั่นใจเพียงพอในผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งไม่เพียงแต่จะรับประกันเงินต้นที่คุณได้ลงทุนไว้กับโฉนดที่ดิน แต่ยังรับประกันสินทรัพย์เพิ่มเติมที่ให้ความปลอดภัยแก่ผลตอบแทนและ “การรับประกันการซื้อคืน” ไดๆ

นี่คือเหตุผล !!

เราคำนวณราคาที่เราต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเพื่อขายด้วย “การรับประกันการเช่า” ที่มีความเป็นไปได้และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ตราบใดที่เราสามารถซื้อได้ในอัตราเท่ากับ % ที่แสดงในกราฟด้านล่าง หลังหักส่วนลดจากราคาขายสุดท้าย (ราคาประเมินจากธนาคาร) เรารู้ว่าเรามีตัวเลือกที่หลากหลายซึ่งเราสามารถทำให้มันเป็นไปได้และสามารถทำกำไรได้ทั้งหมด

โปรดดูวิธีการต่างๆที่เราสามารถทำได้ด้านล่าง

ตัวอย่างกรณี:

มูลค่าจากธนาคาร – 92,000 บาทต่อตารางเมตร
ดังนั้น 3,542,000 x 39% = 1,381,380 บาท

จากข้อมูลด้านบนแสดงราคายูนิตระหว่าง 3,000,000 บาท – 5,000,000 บาท ต้องการส่วนลด 39%
ดังนั้น 3,542,000 x 39% = 1,381,380 บาท

ราคาที่ซื้อได้สูงสุดของเราคือ 2,160,602 บาท

ราคาขาย  3,500,000 บาท
ค่าคอมมิชชันตัวแทน ETA – 3%
ค่าคอมมิชชันตัวแทนย่อยถ้าไม่ใช่ ETA – 7% 3,150,000 บาท
ราคาซื้อเดิม – 2,160,602 บาท
กำไรสุทธิ – 989,398 บาท

ค่าใช้จ่ายประจำปี
การรับประกันการเช่าแก่ผู้ซื้อ – 245,000 บาท (7% จาก 3,500,000 บาท)
การจัดการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน 10,000 บาท
ค่าสึกหรอ – 25,000 บาท

ความรับผิดชอบโดยรวมต่อปี – 280,000 บาท

รายได้ที่ทำได้จริง
ราคาตลาด 15,000 บาทต่อเดือน
หักลบ 1 เดือน สำหรับค่าคอมมิชชันตัวแทน
หักลบ 3 เดือน ห้องว่างไม่มีคนเช่า

รายได้รวมทั้งหมด – 135,000 บาท

การขาดดุลประจำปี – 145,000 บาท
การขาดดุลทั้งหมดในระยะเวลาห้าปี – 725,000 บาท

ตัวเลือกที่ 1

ขาย – ฝาก (ขายโดยใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมหรือขายคืน)
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในประเทศไทย – 15%
ค่านายหน้าตัวแทน ขาย-ฝาก สูงสุด – 5%

เรามีตัวแทน “ขาย-ฝาก” เป็นของเราเองที่จะช่วยให้เราสามารถปล่อยให้มีการยืมได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย และรับดอกเบี้ย 20% ต่อปี

“ดอกเบี้ยทบต้น”

ดอกเบี้ยทบต้นคำนวณโดยการคูณจำนวนเงินต้นเริ่มต้นหนึ่งบวกกับอัตราดอกเบี้ยรายปีที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนของช่วงเวลารวมลบหนึ่ง ยอดรวมเริ่มต้นของเงินกู้จะถูกหักออกจากมูลค่าผลลัพธ์นั้น

นี่คือตัวอย่างที่เราเรียกว่า “กำไรเริ่มต้น” ที่จะได้รับหลังจากห้าปีโดยทบต้นที่ 20% ต่อปี

สิ่งนี้ทำได้โดยใช้เครื่องคิดเลขแบบผสมบน money chimp – http://www.moneychimp.com/calculator/compound_interest_calculator.htm

กำไรเริ่มต้นหลังจาก 5 ปีของ “ขาย-ฝาก” นั้นมีมากเกินพอที่จะครอบคลุมการขาดดุลประจำปี และยังคงให้กำไรที่ดีได้ 

2,461,916 บาท – ขาดทุนรวม 725,000 บาท = 1,790,000 บาทกำไรทั้งหมด

ภาระผูกพันในการซื้อคืนคอนโดมิเนียมที่มีผู้เช่าที่เชื่อถือได้เป็นเวลา 5 ปี ในราคา 3,500,000 บาท ซึ่งฉันจะได้กำไร 1,790,000 บาท นอกจากนี้ยังมีอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีภาระผูกพันอื่นๆที่ได้รับการค้ำประกัน ดังนั้นเรามีตัวเลือกในการรับจำนองอยู่เสมอ

ตัวเลือกที่ 2

เพียงใช้กำไรเริ่มต้นเพื่อชดเชยการขาดดุลเป็นรายเดือน:

ค่าใช้จ่าย
7% จาก 3,500,00 บาท / 12 = 20,416 บาทต่อเดือน
รายได้
135,000 บาท / 12 = 11,250 บาทต่อเดือน

ขาดดุลรายเดือน
20,416 บาท – 11,250 บาท = 9,166 บาท

กำไรเริ่มต้นต่อเดือน
989,389 บาท / 60 = 16,489 บาทต่อเดือน
กำไรเริ่มต้น – 16,489 บาทต่อเดือน
ขาดดุลรายเดือน – 9,166 บาทต่อเดือน

ตามที่คุณเห็นจากกำไรขั้นต้นของเราซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราได้อย่างสะดวกสบาย

โปรดทราบว่าฉันได้ใช้ตัวเลขแบบอนุรักษ์นิยมนี้เพื่อแสดงตัวเลขทางคณิตศาสตร์และแสดงราคาสูงสุดที่ฉันจะซื้อได้ โดยเฉลี่ยแล้วเรามีการจัดการเพื่อซื้อทรัพย์สินในราคาเหล่านี้ ทำให้กำไรเริ่มต้นของเราสูงขึ้นมาก

การใช้เครือข่ายภายในบริษัทต่างๆของเรา เราสามารถทำในหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันได้ซึ่งตรงนี้ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งเราและลูกค้าของเรามีความปลอดภัย

เช่น:
1) ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเอง
2) การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่หมดสภาพ
3) แพ็คเกจรวมทุกอย่าง Love Pattaya All Inclusive
4) การใช้ประโยชน์จากยูนิตที่มีอยู่เป็นบ้านพักพนักงานของเรา เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักสูงสุด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างและสมาชิกในทีมของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า